รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

( เปิดรับสมัครตั้งแต่ 25 ธันวาคม - 29 ธันวาคม 2560 )
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

( เปิดรับสมัครตั้งแต่ 1 ธันวาคม - 8 ธันวาคม 2560 )
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป

( เปิดรับสมัครตั้งแต่ 21 กันยายน - 27 กันยายน 2560 )
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป

( เปิดรับสมัครตั้งแต่ 26 มิถุนายน - 30 มิถุนายน 2560 )


 
 
Call Center โทร. 0-2257-7230 ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-17.30 น.

รองรับการใช้งาน Internet Explorer (IE) ,
Google Chrome และ Firefox เท่านั้น